•  
  • Home
  • /Eerste afspraak

Eerste afspraak

Behandeling geschiedt op verwijzing maar u kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken. In het laatste geval doe ik een screening om te beoordelen of behandeling op zijn plaats is. Het kan zijn dat u alsnog wordt geadviseerd eerst contact te zoeken met uw huisarts.

Graag meenemen

U wordt verzocht om bij de eerste afspraak de verwijsbrief ( indien aanwezig), uw zorgpas, een identiteitsbewijs en een badlaken mee te nemen.

Eerste consult

Het eerste consult bestaat uit een gesprek en klinisch onderzoek. Dit levert een beeld op van de aard, ernst en oorzaak van uw klacht, en de manier waarop u daarmee omgaat. In mijn advies bespreek ik met u de diagnose en het behandelplan:

  • Uw hulpvraag, de soort therapie
  • Het doel
  • Een inschatting van het aantal benodigde behandelingen

Daarna wordt de behandeling gestart.