•  

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Praktijk Pirenne heeft contracten met alle bekende zorgverzekeringen

Oefentherapie Cesar/Mensendieck wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het bedrag dat vergoed wordt kan variëren. Dit kunt u bij uw verzekering navragen of in uw polisvoorwaarden nazien.

  • Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat er maximaal 18 behandelingen uit de basisverzekering worden vergoed.
  • Voor mensen met aandoeningen die vermeld staan op de zgn. “chronische lijst”, zoals COPD, geldt een aparte regeling. Vanaf de 21e behandeling vindt onbeperkte vergoeding vanuit de basisverzekering plaats voor bovengenoemde aandoeningen. De eerste 20 behandelingen worden uit de aanvullende verzekering vergoed, of moeten (deels) zelf worden betaald indien men niet of niet toereikend aanvullend verzekerd is. Een uitzondering hierop vormen de verzekerden bij De Friesland waarbij er na 36 behandelingen opnieuw toestemming moet worden gevraagd aan de zorgverzekeraar om de behandeling te kunnen voortzetten.
  • De screening bij Directe Toegankelijkheid Oefentherapie, als u zichzelf aanmeldt zonder verwijzing door een arts, wordt door de zorgverzekeraars vergoed uit de aanvullende verzekering. De regeling hiervoor verschilt per zorgverzekeraar. U kunt dat in uw polisvoorwaarden nakijken.

Oefentherapie die uit de aanvullende verzekering wordt vergoed heeft geen invloed op uw wettelijke eigen risico-regeling.

TARIEVEN LIJST 2018